Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 56/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.262

3.262

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3.262

3.262

- wydatki bieżące

3.262

01095

Pozostała działalność

3.262

- wydatki majątkowe

3.262

801

Oświata i wychowanie

15.000

15.000

80110

Gimnazja

15.000

- wydatki bieżące

15.000

80195

Pozostała działalność

15.000

- wydatki bieżące

15.000

Razem

18.262

18.262

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.262

3.262

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3.262

3.262

4430

Różne opłaty i składki

3.262

01095

Pozostała działalność

3.262

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.262

600

Transport i łączność

25.000

25.000

60016

Drogi publiczne gminne

25.000

25.000

4270

Zakup usług remontowych

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

8.000

8.000

70095

Pozostała działalność

8.000

8.000

4270

Zakup usług remontowych

8.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

801

Oświata i wychowanie

15.000

15.000

80110

Gimnazja

15.000

15.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

4220

Zakup środków żywności

6.000

80195

Pozostała działalność

15.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

4220

Zakup środków żywności

6.000

Razem

51.262

51.262

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2009 11:04:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑07‑2009 11:04:59
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2009 11:06:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie