Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu


Zarządzenie Nr 84/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

19.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

19.000

- wydatki bieżące

19.000

926

Kultura fizyczna i sport

19.000

92601

Obiekty sportowe

19.000

- wydatki bieżące

19.000

Razem

19.000

19.000

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w następującej szczegółowości: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

19.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

19.000

4810

Rezerwy

19.000

926

Kultura fizyczna i sport

19.000

92601

Obiekty sportowe

19.000

4270

Zakup usług remontowych

19.000

Razem

19.000

19.000

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 13:42:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie