Zarządzenie Nr 86/2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej


Zarządzenie Nr 86 /2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 października2006r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić Pani Barbarze Gnacik zam. Celiny ul. Męczenników 16

na okres 3 lat nieruchomość rolną o łącznej pow. 0,5700 ha stanowiącą działkę

nr 82/3 k.m. 3 obręb Celiny.

2. Stawkę czynszu ustala się w wysokości 0,20 kwintala żyta rocznie

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:41:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie