Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 26/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostkowym po stronie dochodów w następujący sposób:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

72.000

72.000

80104

Przedszkola

72.000

0830

Wpływy z usług

PO

38.000

0830

Wpływy z usług

PT

34.000

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

72.000

0830

Wpływy z usług

PO

38.000

0830

Wpływy z usług

PT

34.000

§ 2. Dokonać zmian w planie jednostkowym po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

jednostka

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

100.000

100.000

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

100.000

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

100.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

UG

100.000

801

Oświata i wychowanie

72.000

72.000

80104

Przedszkola

72.000

4220

Zakup środków żywności

PO

38.000

4220

Zakup środków żywności

PT

34.000

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

72.000

4220

Zakup środków żywności

PO

38.000

4220

Zakup środków żywności

PT

34.000

RAZEM

172.000

172.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmian dokonano na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2010 11:02:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 11:02:23
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2010 11:03:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie