Zarządzenie Nr 43/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze 2003 roku


Zarządzenie Nr 43/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 sierpnia 2003 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Ożarowice za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami/.

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

co następuje:

  1. Przyjmuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku

dotyczące:

- zamknięcia dochodów na kwotę 6.467.658 zł

- zamknięcia wydatków na kwotę 4.941.245 zł

zgodnie z załączoną informacją opisową.

  1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku zostanie w terminie do 31 sierpnia 2003 roku przekazana Radzie Gminy Ożarowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 15:28:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie