Zarządzenie Nr 68/2005 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2005 oraz Uchwały Nr 6/2005 Zenrania Wspólnoty Zendek


ZARZĄDZENIE NR 68/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2005 oraz Uchwały Nr 6/2005 Ogólnego

Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 13 listo-

pada 2005 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.23 i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić Uchwałę Nr 5/2005 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 13 listopada 2005 r w sprawie nabycia od Ilony Szyszło części działki nr 3629/2 obręb Zendek na odcinku 100 m od ulicy Głównej w kierunku południowym w drodze zamiany za dopłatą.

2. Zatwierdzić Uchwałę Nr 6/2005 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 13 listopada 2005 r w sprawie zbycia na rzecz Gminy Ożarowice działek : nr 3176/1 ; nr 3176/3 oraz nr 3181/89 o łącznej powierzchni3,6569 ha za cenę nie niższą niż 1 zł/m².

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2006 09:36:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie