Zarządzenie Nr 28/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 28/2004r.

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XVII/168/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XVII/168/2004

w następującej szczegółowości :

po stronie przychodów zwiększyć o kwotę 1.000.000 zł

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.000.000 zł

po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 1.000.000

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000.000

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1.000.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000

u z a s a d n i e n i e

Zmiany w budżecie gminy spowodowane są dostosowaniem wielkości środków do kwoty uwzględniającej rzeczywisty koszt, po rozstrzygnięciu przetargu na inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Tapkowicach w obrębie

ulic : Kopernika, Zwycięstwa i Armii Czerwonej i w Ożarowicach ul. Topolowa. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków pomocowych SAPARD.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:36:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie