Zarządzenie Nr 85/2005 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizację zadań w dzidzinie upowszechniania kultury - w ramach zadań pożytku publicznego na 2006 rok


Zarządzenie Nr 85/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań pożytku publicznego na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Ożrowice z dnia 28 grudnia 2005r. , Wójt Gminy

postanawia:

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadania, o których mowa w pkt 1 stanowi załącznik do postanowienia.

3. Powołać Komisję do oceny ofert w składzie:

a/ Inspektor d/s dróg i inwestycji.

b/ Skarbnik Gminy Ożarowice.

c/ Inspektor d/s ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

4. Powołać na Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Paligę.

5. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:39:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie