Zarządzenie Nr 82/2006 w sprawie wpropwadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 53/2005 w sprawie przyjęcia procedury kontroli finansowej Urzędu Gminy w Ożarowicach


Zarządzenie Nr 82/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 53/2005 Wójta Gminy Ożarowice

z ddnia 6 października 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury kontroli

finansowej Urzędu Gminy w Ożarowicach.

Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje;

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 53/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 października 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury kontroli finansowej Urzędu Gminy w Ożarowicach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionego w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  05‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:04:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie