Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Zarządzenie Nr 29/2010

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 07 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1.

 

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

 

- ............................ 150,-zł

- ............................ 150,-zł

- ...........................150,-zł

- ........................ 150,-zł

- ....................... 150,-zł

- ........................ 150,-zł

- ........................ 300,-zł

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  15‑04‑2010 11:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 11:31:46
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:22:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie