Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji czasopisma "Nasze Gminne Sprawy", dla którego wydawcą jest Urząd Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 88/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie : likwidacji czasopisma "Nasze Gminne Sprawy", dla którego wydawcą jest Urząd

Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U z 1984r., nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. z 1990 Nr 46. poz. 275 ze zm.)

zarządzam

§ 1

W związku z ograniczeniami finansowymi przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok dokonać likwidacji czasopisma wydawanego przez Urząd Gminy Ożarowice pn. "Nasze Gminne Sprawy" z dniem 31 grudnia 2009 roku, zarejestrowanego pod pozycją Pr 107 w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

§ 2

Złożyć wniosek w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w przedmiocie wykreślenia z rejestru dzienników i czasopism ww. czasopisma.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 09:41:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 09:41:38
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 09:46:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie