Zarządzenie Nr 37/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów w Ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich


ZARZĄDZENIE NR 37/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 lipca 2004r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów

w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dla następujących

Projektów:

B2-75-0044

Remont instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Ożarowicach

B2-75-0045

Wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach

B2-75-0053

Remont klasy "zerowej" w Szkole Podstawowej w Zendku

B2-75-0054

Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Zendku

B2-75-0055

Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku

B2-75-0056

Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku

B2-75-0093

Remont klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

B2-75-0094

Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

B2-75-0095

Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

B2-75-0096

Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

B2-75-362

Remont świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.nr 19 poz .177) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów jw. na wybór wykonawców:

 • Remont instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Ożarowicach
 • Wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach
 • Remont klasy "zerowej" w Szkole Podstawowej w Zendku
 • Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Zendku
 • Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku
 • Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku
 • Remont klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach
 • Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach
 • Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach
 • Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach
 • Remont świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach

w składzie :

Przewodniczący Komisji - Rozalia Farnicka

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Zdzisława Szydło

Członek Komisji - Anna Meclik

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. planowania

przestrzennego , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Rozalii Farnickiej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2005 14:29:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie