Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 13/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr V/55/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

39.049

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

39.049

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

39.049

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

39.049

WYDATKI OGÓŁEM:

39.049

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

39.049

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

39.049

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39.049

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr V/55/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 16:06:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie