Zarządzenie Nr 87/2007w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 87 /2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 października 2007r.

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 598 § 1 KC

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działki gruntowej nr 3181/29 o pow. 1208 m² położonej w sołectwie Zendek wchodzącej w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 13:16:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie