Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie upowaznienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie obejmującym obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymania czystości i porządku


Zarządzenie Nr 76/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie obejmującym

obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymania czystości

i porządku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) w zw. z art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami ), art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1990 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami ), § 9 i § 11 Uchwały Nr VI/63/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice,

Zarządzam

1. Upoważnić Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach Pana

Jarosława PUSTKOWSKIEGO oraz pracownika Urzędu Gminy Ożarowice

Panią Rozalię FARNICKĄ do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie

obejmującym obowiązki właścicieli nieruchomości, a dotyczących utrzymania czystości

i porządku na obszarze Gminy Ożarowice.

2. Upoważnienie jest ważne na czas nieokreślony.

3. Upoważnienie w każdym czasie może być odwołane.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑07‑2010 08:46:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑07‑2010 08:46:20
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2010 08:47:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie