Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej w ramach ZPORR"


ZARZĄDZENIE NR 25/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania :

" Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej o średnicy 160 mm z przyłączem" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-ju Regionalnego

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania : " Budowa dróg

ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej o średnicy 160 mm

z przyłączem" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 138 z dnia 06.07.2005 r. pod poz. 32652

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Anna MECLIK

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i dróg - Januszowi PALIGA

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑07‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑07‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2005 09:31:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie