Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów robót geodezyjnych związanych z podziałem działki nr 3658 k.m.14 obręb Zendek


ZARZĄDZENIE NR 62/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na pokrycie kosztów robót geodezyjnych

związanych z podziałem działki nr 3658 k.m. 14 obręb Zendek.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.23 i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Wyrazić zgodę na pokrycie kosztów robót geodezyjnych związanych z

podziałem działki nr 3658 k.m. 14, o której mowa w Uchwale Nr 11/2006

Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 30

lipca 2006 roku.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Przewodniczącemu Zarządu

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑08‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  07‑08‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 14:36:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie