Zarządzenie Nr 39/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 39/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 maja 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm / oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach

między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

20.000

20.000

80101

Szkoły podstawowe

20.000

20.000

3020

4210

4240

4260

4280

4440

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.500

10.000

3.000

500

5.000

20.000

Razem

20.000

20.000

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora GZOiW, w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 13:45:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie