Zarządzenie Nr 63/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorzadowego za I półrocze 2006 roku


Zarządzenie Nr 63/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2006 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz

planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządo-

wego za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/ oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2006 roku o treści, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek za I półrocze 2006 roku Radzie Gminy Ożarowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2006 roku w terminie do 31 sierpnia 2006 roku.

3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑08‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑08‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 10:42:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie