Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 46/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego :

1. Zasady prowadzenia rachunkowości - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zakładowy plan kont Urzędu Gminy Ożarowice - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Ożarowice - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych- załącznik Nr 4 do zarządzenia.

5. Instrukcję kasową - załącznik Nr 5 na niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 60/2003 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 11:25:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie