Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzine upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpracy Gminy Ozarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku


Zarządzenie Nr 10/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 09 lutego 2010r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą

Nr XXX/447/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009r.w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.,

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a :

1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w 2010 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dzieci i młodzieży, oraz przyznać dotację w wysokości 50.000 zł dla LKS "Piast" Ożarowice, 30.000 zł dla LKS "Tęcza" Zendek, 8.000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz 12.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ożarowice na dofinansowanie realizacji w/w zadań.

2. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki otwartego konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2010 12:59:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2010 12:59:19
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2010 13:00:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie