Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 102/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie:

przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

z a r z ą d z a m

§ 1.

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

- Elżbieta Zabiegło 400,-zł

- Danuta Janas 400,-zł

- Wacława Głogowska 400,-zł

- Alicja Bartoszek 400,-zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 11:28:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 11:28:17
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 11:32:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie