Zarządzenie Nr 116/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP


Zarządzenie Nr 116/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym

dla MŚP.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z Uchwałą Nr VII/76/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy Ożarowice,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam stawki czynszu za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP przy ulicy Centralnej 5 w Pyrzowicach, stanowiącym własność gminy Ożarowice w następujący sposób:

1. dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2007 roku - nie mniej niż 8,00 zł/m2 + 22% VAT

2. dla umów zawartych do dnia 31 marca 2008 roku - nie mniej niż 10,00 zł/m2 + 22% VAT

3. dla umów zawartych do dnia 30 czerwca 2008 roku - nie mniej niż 12,00 zł/m2 + 22% VAT

4. dla umów zawartych do dnia 30 września 2008 roku- nie mniej niż 14,00 zł/m2 + 22% VAT

5. dla umów zawartych po dniu 30 września 2008 roku- nie mniej niż 16,00 zł/m2 + 22% VAT

§ 2

Ustalam preferencyjną stawkę czynszu dla najemców lokalu gastronomicznego w wysokości nie mniejszej niż 6 zł/m2 + podatek VAT w stawce 22%, na okres sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 3

Ustalam stawkę czynszu za jednodniowy najem sal konferencyjnych w następującej wysokości:

1. dla sal konferencyjnych o powierzchni użytkowej do 50 m2 - nie mniej niż 100 zł + 22% VAT

2. dla sal konferencyjnych o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 - nie mniej niż 200 zł + 22% VAT

§ 4

Stawki określone w § 1 ust. 1-4 obowiązują od dnia zawarcia umowy najmu do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 5

Umowy najmu dla których wynajmującym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach mogą być zawierane wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 6

Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię całkowitą zajmowanego lokalu lub lokali.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie