Zarządzenie Nr 115/2007 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Nr 115/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje

§ 1

1. Wybrać Bank Spółdzielczy w Świerklańcu z siedzibą w Świerklańcu ul. 3-go maja 33, w celu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

2. Zasady obsługi bankowej określi umowa z wymienionym bankiem.

3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2 nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2007

roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 08:27:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie