Zarządzenie Nr 20/2003 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy, zamiany oraz dzierżawy na terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 20/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 04 kwietnia 2003 roku

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, zamiany oraz dzierżawy na terenie Gminy Ozarowice.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz, 1591 z poźn. zm)- Wójt Gminy Ozarowice

zarządza

1. Przeznaczyć do sprzedaży i zamiany nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do nieniejszego zarządzenia oraz nieruchomości do dzierżawy wykazane w zalaczniku nr 2.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 12:24:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie