Zarządzenie Nr 39/2005 w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP


Zarządzenie Nr 39 / 2005

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2005 roku _________________________

w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na

obszarze

Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zmianami )

z a r z ą d z a m

1. Wyznaczyć na dzień 29 września 2005 r. o godz. 15 30 w sali nr 9 Urzędu Gminy Ożarowice pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.

2. Obwodowe Komisje Wyborcze na pierwszym posiedzeniu obowiązane są wybrać spoś-ród siebie Przewodniczących Komisji i ich zastępców.

3. Skład obwodowych Komisji Wyborczych należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2005 12:27:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie