Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Nr 44/2007 - zmiany w układzie wykonawczym


Zarządzenie Nr 46/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 czerwca 2007 roku

w sprawie: uzupełnienia Zarządzenia Nr 44/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 czerwca

2007roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007

rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uzupełnić Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w § 1 o zapis o treści:

Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

10.180

10.180

80104

Przedszkola

10.180

1.640

- wydatki bieżące

w tym,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.180

1.640

640

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.500

- wydatki bieżące

2.500

80195

Pozostała działalność

6.040

- wydatki bieżące

w tym,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6.040

2.000

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:45:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie