Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Zarządzenie Nr 4/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 04 luty 2008r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Ożarowice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XII/129/2007 Rady Gminy Ożrowice z dnia 28 grudnia 2007r., Wójt Gminy

z a r z ą d z a :

1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w 2008 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dzieci i młodzieży, oraz przyznać dotację w wysokości 42.000 zł dla LKS "Piast" Ożarowice, 33.000 zł dla LKS "Tęcza" Zendek, oraz 5.000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice na dofinansowanie realizacji w/w zadań.

2. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wynik otwartego konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:44:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie