Zarządzenie Nr 48/2003 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 48/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 września 2003 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/ i art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 /Dz.U. z 1998r. Nr 150 poz 983 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 wraz z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

  1. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków gminy na IV kwartał 2003 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków.
  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
  4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 48/2003

z dnia 5 września 2003 roku Wójta Gminy Ożarowice

Harmonogram

realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice

na IV kwartał 2002 roku.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Dochody

Wydatki

1.

2.

3.

Urząd Gminy

3.804.428

4.498.448

w tym: dochody własne

dotacje celowe

subwencje

3.270.355

97.353

436.720

Gminny Zespół Oświaty

i Wychowania

1.715.992

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

185.560

Niewykorzystane środki finansowe z poprzedniego okresu

2.595.572

-

Ogółem:

6.400.000

6.400.000

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑09‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑09‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 13:03:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie