Zarządzenie Nr 79/2008 w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomosci gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości


Zarządzenie Nr 79/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i w wykonaniu Uchwały Nr XVII/206/08 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

zarządzam

§ 1

Zawrzeć umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0873 ha oznaczoną jako działka nr 129/21, zapisaną w księdze wieczystej nr 39193 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, za wynegocjowaną uprzednio cenę ustaloną w protokole negocjacji z dnia 6 sierpnia 2008 roku w wysokości 10.000 zł.

§ 2

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi gmina.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2008 09:05:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie