Zarządzenie Nr 79/2008 w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomosci gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości


Zarządzenie Nr 79/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 września 2008 roku

 

 

w sprawie ustalenia ceny nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i w wykonaniu Uchwały Nr XVII/206/08 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

zarządzam

 

§ 1

 

Zawrzeć umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0873 ha oznaczoną jako działka nr 129/21, zapisaną w księdze wieczystej nr ......prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, za wynegocjowaną uprzednio cenę ustaloną w protokole negocjacji z dnia 6 sierpnia 2008 roku w wysokości 10.000 zł.

 

§ 2

 

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi gmina.

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 25.06.2024 21:06:36
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  04‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:23:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie