Zarządzenie Nr 110/2007 w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 110/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 05.12. 2007 roku

w sprawie:

przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla

nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

z a r z ą d z a m

§ 1.

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

- Alicja Muc w wysokości 350 zł,

- Alina Szydło w wysokości 350 zł,

- Zenobia Nowak w wysokości 350 zł,

- Wacława Głogowska w wysokości 350 zł,

- Janina Krawiec w wysokości 350 zł,

- Janina Słowińska w wysokości 350 zł,

- Elżbieta Zabiegło w wysokości 350 zł,

- Joanna Trefon w wysokości 350 zł,

- Małgorzata Bąbik w wysokości 350 zł,

- Jan Bukowski w wysokości 400 zł,

- Urszula Frączek w wysokości 450 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 11:52:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie