Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie Nr 87/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnych oraz przeprowadzenia

inwentaryzacji składników majątkowych.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2009r., Nr 165, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

 

Powołuję Panią Ewę Paks - Sekretarz Gminy na Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 2

 

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję na członka Komisji następujące osoby:

 1. (Dane zanonimizowano)
 2. .....................................

 

§ 3

 

Spisem z natury objęte są następujące składniki majątkowe znajdujące się na ewidencji lub pod zarządem Urzędu Gminy:

 

 1. środki trwałe
 2. pozostałe środki trwałe
 3. materiały.

§ 4

 

Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 30 listopada 2009 r. w następujących obiektach:

 

 1. Budynek Urzędu Gminy w Ożarowicach.
 2. Budynek fizykoterapii i ośrodek zdrowia w Tąpkowicach oraz punkt lekarski w Ożarowicach.
 3. Świetlice środowiskowe.
 4. LZS Ożarowice.
 5. LZS Zendek.
 6. Jednostki OSP w Ożarowicach, Tąpkowicach, Zendku, Celinach, Pyrzowicach, Niezdarze i Ossach oraz obiekty będące w użytkowaniu ZGK .

 

§ 5

 

Do przeprowadzenia spisu z natury w obiektach wymienionych w pk-cie 4 powołuję następujące zespoły spisowe.

 

Zespół spisowy Nr 1 - inwentaryzuje obiekty wymienione w pk-cie 4 ppkt. 1-3

 

 1. Bożena Horzela
 2. Barbara Drzyzga
 3. Rozalia Farnicka

 

 

 

 

Zespół spisowy Nr 2 inwentaryzuje obiekty wymienione w pk-cie 4 ppkt 4-6

 

 1. Bożena Furgacz
 2. Monika Gubała
 3. Zbigniew Urbańczyk

 

Osoby powołane na członków Komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 6

 

Arkusze spisowe od 1 - 182 wydano Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 7

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z arkuszami spisowymi należy złożyć do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 22.07.2024 18:38:22
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  13‑01‑2010 09:38:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 09:38:07
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:00:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie