Zarządzenie Nr 127/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków przez ZGK Ożarowice


ZARZĄDZENIE NR 127 / 2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858), po sprawdzeniu przedmiotowego wniosku -

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie zweryfikować koszty określone w przedmiotowym wniosku, które pod względem celowości ich ponoszenia, odpowiadają wymogom określonym w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pod warunkiem uzupełnienia w terminie do dnia 31.01.2007r. przedmiotowego wniosku w zakresie ustalenia wysokości opłat abonamentowych.

.

2. Skierować taryfę przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do Rady Gminy Ożarowice, celem jej zatwierdzenia, z zastrzeżeniem zapisu in fine w pkt 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 07:46:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie