Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.08.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach" - gospodarka wodno-ściekowa".


Zarządzenie Nr 91/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 sierpnia 2010r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.08.2010r. na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa".

 

 

Na postawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. NR 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113

poz. 739 jednolity tekst), w nawiązaniu do Porozumienia Partnerskiego z dnia 20.06.2007r.

(z późniejszymi zmianami) w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu

i w wykonaniu umowy Nr 11/I/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. zawartej pomiędzy Gminą Ożarowice a Konsorcjum firm: Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z oo. z siedz.

w Raciborzu przy ul. Leczniczej 7; Inwestycje, Budownictwo, Handel "INWEST-COMPLEX"

Sp. z o.o. z siedz. w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 15 i Agencja Rozwoju Lokalnego "AGROTUR" S.A. z siedz. w Krupskim Młynie przy ul Głównej 5 w sprawie "Wykonywania czynności Inwestora Zastępczego dla zadania "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach- gospodarka wodno - ściekowa",

 

p o w o ł u j ę

 

  1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

w dniu 20.08.2010r. na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

"Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa" w następującym składzie:

 

1.(Dane zanonimizowano) - Przewodniczący Komisji

2.............................. - Sekretarz Komisji

3. ........................... - członek Komisji

4. ...........................- członek Komisji

5. Rozalia Farnicka - członek Komisji

6. ........................ki - członek Komisji

7. Sebastian Siudyka - członek Komisji

 

  1. Wykonanie zarządzenia powierz się Przewodniczącemu Komisji.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  30‑08‑2010 14:58:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑08‑2010 14:58:15
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 20:09:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie