Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21.10.2009r wyłonienie Inwestrora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"


Zarządzenie Nr 79/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 października 2009r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21.10.2009r. wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn: "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa"

 

Na postawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. NR 142 poz. 1591 ze zmianami (teks jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) i §24

pkt 1, ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice, w nawiązaniu do Porozumienia Partnerskiego w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu

 

p o w o ł u j ę

 

  1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

w dniu 21.10.2009r. na wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zadania

inwestycyjnego pn: "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu

Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa"

w następującym składzie:

 

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Sekretarz Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

Członek Komisji -.(Dane zanonimizowano)

Członek Komisji - .........................

Członek Komisji - .........................

Członek Komisji - Sebastian Siudyk

 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam - Januszowi Paliga

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  19‑10‑2009 13:12:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2009 13:12:17
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 20:52:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie