Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 40/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr VII/77/2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

194.104

801

Oświata i wychowanie

194.104

80101

Szkoły podstawowe

66.199

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

64.199

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2.000

80110

Gimnazja

37.997

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

37.997

80195

Pozostała działalność

89.908

2328

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

67.422

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

22.486

WYDATKI OGÓŁEM:

194.104

801

Oświata i wychowanie

194.104

80101

Szkoły podstawowe

66.199

2548

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

14.973

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4.378

Szkoła Podstawowa Zendek 2.981

7.359

4128

Składki na Fundusz Pracy

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 596

Szkoła Podstawowa Zendek 405

1.001

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 24.318

Szkoła Podstawowa Zendek 16.548

40.866

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Zendek 2.000

2.000

80110

Gimnazja

37.997

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.682

4128

Składki na Fundusz Pracy

773

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

31.542

80195

Pozostała działalność

89.908

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.646

Szkoła Podstawowa Zendek 1.795

Gimnazjum Ożarowice 3.860

7.301

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 549

Szkoła Podstawowa Zendek 599

Gimnazjum Ożarowice 1.287

2.435

4128

Składki na Fundusz Pracy

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 233

Szkoła Podstawowa Zendek 254

Gimnazjum Ożarowice 545

1.032

4129

Składki na Fundusz Pracy

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 77

Szkoła Podstawowa Zendek 84

Gimnazjum Ożarowice 182

343

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 9.491

Szkoła Podstawowa Zendek 10.352

Gimnazjum Ożarowice 22.257

42.100

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 3.165

Szkoła Podstawowa Zendek 3.452

Gimnazjum Ożarowice 7.423

14.040

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 3.056

Szkoła Podstawowa Zendek 3.325

Gimnazjum Ożarowice 1.050

7.431

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.019

Szkoła Podstawowa Zendek 1.109

Gimnazjum Ożarowice 350

2.478

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.087

Szkoła Podstawowa Zendek 682

Gimnazjum Ożarowice 1.234

3.003

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 363

Szkoła Podstawowa Zendek 228

Gimnazjum Ożarowice 412

1.003

4308

Zakup usług pozostałych

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.801

Szkoła Podstawowa Zendek 2.100

3.901

4309

Zakup usług pozostałych

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 601

Szkoła Podstawowa Zendek 700

1.301

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 225

Szkoła Podstawowa Zendek 15

Gimnazjum Ożarowice 472

712

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

w tym

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 75

Szkoła Podstawowa Zendek 5

Gimnazjum Ożarowice 158

238

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.155

Szkoła Podstawowa Zendek 225

Gimnazjum Ożarowice 562

1.942

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 385

Szkoła Podstawowa Zendek 75

Gimnazjum Ożarowice 188

648

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr VII/77/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:44:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie