Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanaie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Zarządzenie NR 3 / 2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858), po sprawdzeniu wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonego w dniu 18 grudnia 2008 roku -

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie zweryfikować koszty określone w przedmiotowym wniosku, które pod względem celowości ich ponoszenia, odpowiadają wymogom określonym w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Skierować taryfę przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do Rady Gminy Ożarowice z wnioskiem o ich zatwierdzenie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑02‑2009 12:32:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑02‑2009 12:32:33
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2009 12:33:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie