Zarządzenie Nr 97/2007 w sprawie zakończenia czynności merytorycznych i formalnych przez likwidatora SP ZOZ w Tąpkowicach


Zarządzenie Nr 97/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie: zakończenia czynności merytorycznych i formalnych przez Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji.

Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), § 1 ust. 3 Uchwały Nr VIII/83/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 15 i powierzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

z a r z ą d z a m

§ 1

Na podstawie sprawozdań Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji stwierdzić, że czynności merytoryczne związane z likwidacją tej jednostki organizacyjnej zostały zakończone z dniem 30 września 2007 roku zgodnie z postanowieniem § 1 ust.3 ww. uchwały Rady Gminy Ożarowice.

§ 2

Stwierdzić, że czynności formalne związane ze sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego na dzień ukończenia likwidacji SP ZOZ, uzyskaniem decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego zostały dokonane z dniem 23 października 2007 roku.

§ 3

Dokumentację dotyczącą akt osobowych Likwidatora przekazać, po uzyskaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o wykreśleniu z rejestru Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji, Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "PROMED" sp. z o.o. z siedzibą w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 15.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:11:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie