Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie wprowadzenia do ewidencji szkół podstawowych na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach


Ożarowice, dnia 24 czerwca 2003r

Zarządzenie Nr 32/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 czerwca 2003 roku

------------------------------------------

Działając na podstawie art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

(Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-ca 1990r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142,

poz. 1591 z poźn. zm.) oraz pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.05.2003r. znak KO.DK/BY.HD.42300/10/03 w sprawie

utworzenia z dniem 1 września 2003 roku Niepublicznej Szkoły Podsta-wowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice

z a r z ą d z a m

--------------------------

 1. Wprowadzić do ewidencji szkół podstawowych na obszarze Gminy
 2. Ożarowice Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pyrzowicach

  prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice

  z siedzibą w Pyrzowicach ul. Wolności 46.

 3. Szkoła o której mowa w pkt 1 rozpocznie działalność edukacyjną

od dnia 1 września 2003 roku.

Rozdzielnik

---------------

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice -
 2. Pyrzowice ul. Wolności 46,

 3. Dyrektor G.Z.O. i W. w Ożarowicach,
 4. A/a.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 12:39:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie