Zarządzenie Nr 41/2006 w sprawie zwolnienia od świadczenia pracy w dniu 26 maja 2006r pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Nr 41 / 2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 maja 2006 roku

------------------------------------------

w sprawie: zwolnienia od świadczenia pracy w dniu 26 maja 2006 roku

pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP ( Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. 154), art. 8 k. p. oraz § 15 ust. 1 regulaminu pracy Urzędu Gminy Ożarowice przyjętego Zarządzeniem Nr 1/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 4 stycznia 2005 roku

z a r z ą d z a m

----------------------

1. W dniu 26 maja 2006 roku zwalnia się od świadczenia pracy pracowników Urzędu Gminy Ożarowice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w celu umożliwienia godnego przeżycia wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej Jego Świątobliwości Papieża

Benedykta XVI.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2006 11:26:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie