Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach


Zarządzenie Nr 22/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 marca 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

z a r z ą d z a m

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach, w składzie:

1. Przedstawiciele organu prowadzącego:

a) Zdzisława Szydło - przewodnicząca

b) Ewa Paks

c) (Dane zanonimizowane)

2. Przedstawiciele organu prowadzącego nadzór pedagogiczny:

a) ........................

b) ..................

c) ......................

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

a) Zuzanna Banaś

b) Urszula Czapla

4. Przedstawiciele Rady Rodziców:

a) ................................

b) ................................

5. Przedstawiciel ZNP:

a) Danuta Cichoń

§ 2. Tryb pracy komisji konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Artykuł niedostępny dla daty: 20.04.2024 18:20:32
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  14‑04‑2009 08:08:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:08:49
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 12:39:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie