Zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 55/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 lipca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

244

801

Oświata i wychowanie

244

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

244

WYDATKI OGÓŁEM:

244

801

Oświata i wychowanie

244

80101

Szkoły podstawowe

244

- wydatki bieżące

244

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

244

801

Oświata i wychowanie

244

80101

Szkoły podstawowe

244

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

244

WYDATKI OGÓŁEM:

244

801

Oświata i wychowanie

244

80101

Szkoły podstawowe

244

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

244

Uzasadnienie:

Dz. 801 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-292/6/06 z dnia 14 lipca 2006 roku zwiększył środki finansowe, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.43), na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku "Wyprawka szkolna".

3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

4.800

4.800

60016

Drogi publiczne gminne

4.800

4.800

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

4.800

4.800

4.800

4. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

4.800

4.800

60016

Drogi publiczne gminne

4.800

4.800

4110

4170

4270

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

4.800

200

4.600

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 10:31:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie