Zarządzenie Nr 123/2007 w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Zarządzenie Nr 123/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku

budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/142/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Ustalić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają

z upływem roku budżetowego:

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

64.660

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

64.660

4300

Zakup usług pozostałych

64.660

851

Ochrona zdrowia

27.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

27.000

4280

Zakup usług medycznych

27.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10.660

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10.660

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

10.660

RAZEM

102.320

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XII/142/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 08:43:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie