Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofertowego na przekazanie zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice NZOZ


Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 maja 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofertowego na przekazanie zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/48/2007 Rady Ożarowice z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

z a r z ą d z a m

1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs pisemny ofertowy w celu wyłonienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który przejmie zadania z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice z dniem 01 października 2007 r. po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tąpkowicach w likwidacji, który zakończy działalność z dniem 30 września 2007 r.

2. W celu przeprowadzenia konkursu powołać Komisję Konkursową w składzie:

a) przewodniczący - Ewa PAKS

b) członek - Henryka GARSTKA

c) członek - Aurelia GNACIK

d) członek - Ryszard GUBAŁA

e) członek - Krystian MUSIK

f) członek - Henryk SZYDŁO

3. Komisja w terminie do dnia 24 maja 2007 r. opracuje kryteria ofertowe i przedłoży je Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:19:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie