Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości gruntowych


Zarządzenie Nr 5/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 lutego 2008 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późn. zm), po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 4 lutego 2008 roku, który został złożony w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 4 lutego 2008 roku

zarządzam

§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych szczegółowo określonych w Uchwale Nr 2/2008 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 3 lutego 2008 roku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Zarządowi Wspólnoty Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  07‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2008 16:03:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie