Zarządzenie Nr 24/2006 w sprawie powierzenia obowiązkow w zakresie gospodarki finansowej gminy


Zarządzenie Nr 24/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 44, ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 i7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

1. Z dniem 14 kwietnia 2007 roku powierzam Pani Justynie GUBAŁA - Skarbnikowi Gminy obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywania wstępnej kontroli kompletności, rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14 kwietnia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 14:49:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie