Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozarowice


Zarządzenie Nr 26 / 2003

 

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 22 maja 2003 roku.

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do zbycia nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30)

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

w y z n a c z a

 1. Skład osobowy Komisji Przetargowej do zbycia następującej nieruchomości :
 2. - działka nr 111/16 o pow. 0,0789 ha k.m. 1 obręb ewid. Niezdara

  zapisanej w KW (dane zanonimizowano) położonej przy ul. Świerczewskiego

  w Niezdarze

  - w osobach :

  Marian KOBOS - Przewodniczący Komisji

  Rozalia FARNICKA - Członek Komisji

  Barbara DRZYZGA - Członek Komisji

 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

Przetargowej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł niedostępny dla daty: 14.04.2024 05:59:46
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  22‑05‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑05‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2020 12:05:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie