Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia obowodoych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na obszarze Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 33 / 2005

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 września 2005 roku _________________________

w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na

obszarze Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust.7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami )

z a r z ą d z a m

1. Wyznaczyć na dzień 13 września 2005 r. o godz. 15 30 w sali nr 9 Urzędu Gminy Ożarowice pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu

i Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej w dniu 25 września 2005 r.

2. Obwodowe Komisje Wyborcze na pierwszym posiedzeniu obowiązane są wybrać spośród siebie Przewodniczących Komisji i ich zastępców.

3. Skład obwodowych Komisji Wyborczych należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2005 12:52:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie