Zarządzenie nr 15/2007 w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Ożarowice z wykonania budżetu gminy za 2006 rok


Zarządzenie Nr 15/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Ożarowice z wykonania budżetu gminy

za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591 z późn.zm.), art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Ożarowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2006 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 16:27:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie