Zarządzenie Nr 60/2005 w sprawie projektu budżetu Gminy Ożarowice 2006 rok


Zarządzenie Nr 60/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ożarowice 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1, art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, w związku z art. 121 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Ustalić projekt budżetu na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącego Załącznik Nr 2.

3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:13:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie